Image Map

Les famílies i comissió de famílies

"Sense la seva ajuda res seria igual..."

Quan parlem de família ens referim a l'entorn de cada infant. Els pares, mares i tutors legals que creuen en la tasca educativa del centre. En definitiva, les famílies són una part fonamental de l'Esplai! Per aquest motiu, de les famílies en surt un altre grup: La comissió de pares i mares.

És un òrgan de consulta i suport per l'equip de monitors, representant les famílies. Aporten la seva opinió, valoren des de l'experiència, aporten idees, col·laboren amb les activitats més grans que organitza l'equip de monitors i són co-organitzadors de la sortida familiar.

A banda de treballar conjuntament per a l'esplai en la mesura del que cadascú pugui, la comissió gaudeix i s'ho passa bé, tot promovent la interrelació i animació entre les famílies de l'esplai.

Cada inici de curs, la comissió anterior es presenta a la reunió de pares i convida a entrar-hi a tots els qui ho desitgin.