Image Map

La parròquia

“No juguem amb una pilota, sinó que compartim la pilota”

El nen/a juga, i a través del joc, aprèn a compartir, a respectar, a esforçar-se, a cooperar... creix en valors! Això, en resum, és el que volem transmetre. Totes les activitats es creen a partir dels objectius pedagògics adequats a cada edat (o en el seu cas, a la barreja de les edats, tal com apuntàvem a l'apartat Els Infants), i alhora, els objectius tenen la seva arrel en els valors cristians i humans.

Com a entitat integrada a la Parròquia de Sant Vicenç de Mollet. Per això, el màxim responsable de l'esplai és el Mossèn.

Un cop al mes, l'esplai participa del Consell Parroquial, explicant el què fem i aportant la vivència dels joves.